EXPRAY #

1
Expray® jest unikalnym zestawem testów polowych w postaci aerozolu, służącym do detekcji i identyfikacji materiałów wybuchowych z Grupy A (TNT, TNB, itd.), Grupy B (Semtex H, RDX, C4, itd.) oraz składników zawierających nieorganiczne azotany używane w improwizowanych ładunkach wybuchowych (ANFO). NSN 6665-01-554-8014

DROP-EX PLUS #

1
Drop-Ex Plus jest najnowszym zestawem testów do detekcji i identyfikacji materiałów wybuchowych. Zestaw wykrywa szerokie spektrum materiałów wybuchowych, dodatkowo posiada zdolność wykrywania materiałów na bazie chloranów i nadtlenków.

EXPEN #

1
ExPen Kit to kompletny zestaw do wykrywania improwizowanych i profesjonalnych (wojskowych) materiałów wybuchowych w terenie. Ujawnianie śladów substancji odbywa się przy użyciu 2 zestawów.