Materiały wybuchowe na bazie nadtlenków należą do bardzo silnych i mogą być stworzone z wielu różnych substancji. Ten typ materiałów jest obecnie używany przez grupy terrorystyczne i jest znany pod skrótem TATP (Tri-acetone Tri-peroxide).

Drop-Ex Plus bazuje na tych samych odczynnikach jakie użyte są w testach Expray™, ale ma postać butelek z zakraplaczem. Pierwsza próbka może być testowana za pomocą Drop-Ex 1, 2 i 3. Test na obecność chloranów, bromianów i nadtlenków musi być przeprowadzony osobno z użyciem Drop-Ex A i Drop-Ex B.


Pobierz specyfikację w formacie PDF: dropex-pl.pdf