Zestaw 1 – (Krok 1, 2, 3, i 4) do wykrywania i identyfikacji następujących materiałów:
Grupa A: Związki nitroaromatyczne, np. trotyl, tetryl, T.N.B. i kwas pikrynowy.
Grupa B: Nitroestry, np. dynamit, proch bezdymny oraz Nitroaminy, np. RDX (cyklonit) i Semtex.
Azotany nieorganiczne zawierające związki, takie jak ANFO, proch dymny i azotan mocznika.
Zawartość 3 tubek
ExPens należy kolejno nałożyć na papier lub powierzchnię badaną.
Zestaw 2 – (Krok A, B i C) do wykrywania i identyfikacji improwizowanych oraz
domowych prekursorów materiałów wybuchowych.