USŁUGI

Zabezpieczenie przeciwbombowe imprez i obiektów

OFERTA PROFILAKTYCZNEGO ROZPOZNANIA I ZABEZPIECZENIA PRZECIW BOMBOWEGO WAŻNYCH OBIEKTÓW

Zespół realizacji zadań zabezpieczenia pirotechnicznego i radiologicznego„ MRTech– BOMB SECURITY ” jest jedyną tego typu firmą specjalistyczną działającą na polu profilaktyki zagrożeń bombowych i radiologicznych.

Gwarantujemy bezpieczeństwo bombowe zastrzeżone dotychczas dla nielicznych / Prezydent, Premier, Parlament /.

Eskalacja zagrożeń poprzez rozwój terroryzmu bombowego w skali globalnej, dotyczy w sposób oczywisty także Polski. Polityka zagraniczna w wymiarze atlantyckim, obecność w koalicji antyterrorystycznej i słabość państwa jednoznacznie wskazują na prawdopodobieństwo zamachów w Polsce.

Jesteśmy do dyspozycji dla tych, którzy dostrzegając zagrożenia chcą mieć polisę bezpieczeństwa na życie, ale także na niezakłócony sukces swoich przedsięwzięć, wystawioną przez najlepszych fachowców.

Stanowimy jednorodny, profesjonalny i doświadczony zespół specjalistów certyfikowanych przez „Stowarzyszenie Polskich Specjalistów Bombowych”, z których wielu jest członkami „International Association of Bomb Technicians and Investigators” największej, elitarnej organizacji jednoczącej specjalistów z ponad 80 państw.

Są wśród nas absolwenci: Akademii Policyjnej / Baton Rouge USA /, Akademii A.T.F. / Gleyko, USA /, Ośrodka Szkolenia Sił Specjalnych/ Francja/ oraz byli członkowie takich elitarnych formacji jak: Jednostka Specjalna „Grom”, Biuro Ochrony Rządu, Nadwiślańskie Jednostki Wojskowe.

Potencjał naszych sił uzupełnia najnowocześniejszy sprzęt specjalistyczny, niezbędny w realizacji trudnych zadań zabezpieczenia przeciw bombowego.

Oferujemy następujące usługi bezpieczeństwa:

- Rozpoznanie pirotechniczne obiektów i miejsc szczególnie ważnych, z użyciem najwyższej klasy specjalistycznego sprzętu i psów wyszukiwawczy materiałów wybuchowych;

- Dyżur pirotechniczny po rozpoznaniu, jako działanie profilaktyczne na czas trwania przedsięwzięcia podlegającego kwalifikowanej ochronie przeciw bombowej. Na łączną usługę rozpoznania i dyżuru wystawiamy certyfikat bezpieczeństwa p. bombowego;

- Profesjonalne analizy bezpieczeństwa w formie „Audytu Bezpieczeństwa Bombowego”, w wyniku których zamawiający otrzymuje oprócz analizy ocennej, także rozwiązania merytoryczne w zakresie pełnego zabezpieczenia p. bombowego, radiologicznego i chemicznego, łącznie z planem zabezpieczenia obiektu będącego przedmiotem audytu;

- Wykonujemy pełny kompleksowy system zabezpieczenia p. bombowego, łącznie z opracowaniem procedur, będących pochodną zastosowanych rozwiązań uwzględniających poziom jego zaawansowania.

Potencjał naszych sił i środków wraz z ogromem doświadczeń jest gwarancją skutecznej realizacji zadań zabezpieczenia pirotechnicznego, radiologicznego i chemicznego.

Wyrażamy przekonanie, że poprzez wybór naszych usług będziecie bardziej bezpieczni, ku obopólnej a przede wszystkim Państwa satysfakcji.
Szkolenie przeciw terrorystyczne (p. bomb.)

Nieustanny wzrost terrorystycznych zagrożeń bombowych na świecie i brak perspektyw na bezpieczną normalizację życia społeczeństw, skłania do stawiania pytań o bezpieczeństwo każdego z nas w drodze do domu, w firmie, w podróży i na każdym kroku.

Czy możemy zatem ustrzec się zamachu bombowego, czy jesteśmy w stanie zapobiegać lub minimalizować jego prawdopodobieństwo wystąpienia i ewentualne skutki ?

Jakie są możliwe sposoby przeciwdziałania i jakie szanse na ich skuteczne wykorzystanie ?

Na wszystkie postawione pytania i wątpliwości znajdziecie Państwo odpowiedź podczas specjalistycznego szkolenia kierowanego do firm i instytucji z wyobraźnią zagrożeń i wiedzą o braku merytorycznego przygotowania firmy na takie wyzwania.

Szkolenie prowadzone jest przez najwyższej klasy specjalistów w zakresie zwalczania terroryzmu bombowego, z certyfikatami najważniejszych instytucji i organizacji USA, FRANCJI zwalczających terroryzm bombowy /do wglądu /.

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do odczytywania kodów zagrożeń atakiem terrorystycznym, ich interpretacją, umiejętnością minimalizowania i unikania skutków ewentualnego zamachu.

Rozszerzony zakres szkolenia przygotowuje kadrę zarządzającą do reakcji na zagrożenia w firmie, do czasu przybycia wyspecjalizowanych jednostek policji.

Firma „MRTech” realizuje ponadto usługi doradcze i audyty bezpieczeństwa przeciw bombowego z uwzględnieniem zagrożeń chemicznych i radiologicznych w każdej firmie i instytucji publicznej.

Jesteśmy do dyspozycji dla wszystkich, którzy dostrzegając zagrożenia chcą poprzez zdobytą tą drogą wiedzę mieć polisę bezpieczeństwa na zdrowie i życie, ale także na niezakłócony sukces swoich przedsięwzięć, wystawioną przez najlepszych fachowców w myśl dewizy: „ Wasze bezpieczeństwo – nasza satysfakcja ”
Detekcja nieformalnych urządzeń inwigilacyjnych

Specjalistyczne badania pod kątem wykrycia urządzeń podsłuchowych obejmują:
- analizę spektrum radiowego - sprawdzenie sygnałów radiowych;
- elektroniczną analizę systemów łączności;
- sprawdzenie pasma podczerwieni;
- sprawdzenie linii i urządzeń telefonicznych, faksowych oraz komputerowych;
- sprawdzenie linii i urządzeń energetycznych;
- sprawdzenie widma podczerwieni;
- sprawdzenie urządzeń klimatyzacyjnych;
- przeszukanie fizyczne badanych pomieszczeń;
- wizualny przegląd oraz sprawdzenie elementów konstrukcji budowlanych – okien i ścian wychodzących na zewnątrz badanego pomieszczenia;
- wizualny przegląd i sprawdzenie pomieszczeń przyległych i sąsiadujących.

Na każdą usługę detekcji wystawiamy certyfikat bezpieczeństwa w postaci protokołu.