Urządzenie do sprawdzania autentyczności - PROJECTINA INSPEC-8s

Urządzenie Projectina Inspec-8s umożliwia sprawdzenie podejrzanych dokumentów i papierów wartościowych na wielu płaszczyznach.

Współpracuje ze spolszczonym oprogramowaniem PIA-7, wyposażone jest w panel kontrolny umożliwiający sterowanie urządzeniem niezależnie od podłączenia komputera, wyjście wideo na zewnętrzny monitor oraz slot karty pamięci SD na którą mogą być zapisywane zdjęcia lub ich kopie zapasowe.

Urządzenie zwykle wykorzystywane przez funkcjonariuszy na II linii kontroli dokumentów.

Wraz z urządzeniem istnieje możliwość dostawy bazy danych wzorców dokumentów.