KONTAKT

Kontakt

MR TECH Sp. z o.o.
Trakt Lubelski 257A
04-667 Warszawa

NIP 9522104878
KRS 0000379964
REGON 142836346

mr-tech@mr-tech.pl

Tel:

  • 22 100 52 65

Fax:

  • 22 100 56 94

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Poniższa Polityka Prywatności definiuje zasady przetwarzania danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem strony internetowej https://mr-tech.pl/
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej: RODO), informujemy, że:
1. Administratorem podawanych przez Państwa danych osobowych jest MR Tech Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Trakt Lubelski 257A, 04-667 Warszawa (NIP: 9522104878, tel.: 22 100 52 65, fax. 22 100 56 94, email: mr-tech@mr-tech.pl).
2. Podawane przez Państwa w formularzu kontaktowym informacje przetwarzamy w postaci następujących danych:
• imię i nazwisko (dane podawane dobrowolnie)
• email (dane obligatoryjne)
• numer telefonu kontaktowego (dane podawane dobrowolnie)
• treść wiadomości kierowanej do MR Tech Sp. z o.o.
3. Podawane przez Państwa dane osobowe będą:
• przetwarzane w celu przestawiania ofert handlowych, o ile wiadomość wysyłana drogą mailową, faxem lub za pośrednictwem formularza kontaktowego uwzględnia prośbę o przedstawienie oferty. W związku z powyższym, dane osobowe mogą być następnie, w uzasadnionych przypadkach, przetwarzane w celu umożliwienia złożenia i realizacji ewentualnych zamówień oraz zawierania umów sprzedaży towarów i usług oferowanych przez MR Tech Sp. z o.o. (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
• przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na wiadomości przesyłane w pozostałych sprawach, w których kontaktują się Państwo drogą mailową, faxem lub poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej https://mr-tech.pl/ (m.in. reklamacje, wnioski i odwołania) oraz w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
4. Podawane dane osobowe nie będą wykorzystywane przez MR Tech Sp. z o.o. do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach (tzw. profilowania), nie będą przekazywane do innych zewnętrznych podmiotów przetwarzających, państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych (w rozumieniu art. 4 pkt. 26 RODO), jednakże, w uzasadnionych przypadkach, odbiorcami podawanych danych osobowych mogą być organy administracji publicznej lub inne organy państwowe upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa.
5. Strona internetowa https://mr-tech.pl/ nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji ani nie używa plików cookies (tzw. „ciasteczek”).
6. Podawane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez MR Tech Sp. z o.o. przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do procesu przetwarzania wiadomości i/lub zapytania ofertowego.
7. Mają Państwo prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania oraz do zgłoszenia sprzeciwu.
8. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Wyrażam świadomą zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, zgodnie z powyższą polityką prywatności.

Siedziba firmy:

Wyznacz trasę