SPRZĘT PIROTECHNICZNY EOD/IED

RĘCZNE SKANERY RTG

ZAPALARKI MINERSKO-PIROTECHNICZNE

ZESTAWY LINOWO-HAKOWE

PRZENOŚNE SYSTEMY RTG

DETEKTORY DO WYKRYWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH

WIDEOENDOSKOP X1000 PLUS

TAKTYCZNE ELEKTRONICZNE URZĄDZENIE ROZPRASZAJĄCE – T.E.D.D

POJEMNIKI PRZECIWWYBUCHOWE (BCR)