Sprzęt do badania autentyczności dokumentów

Komparator wideospektralny – PROJECTINA SPECTRA PRO

Zaawansowane urządzenie do kontroli dokumentów – Projectina SPECTRA FLEX

Urządzenie do sprawdzania autentyczności – Projectina DOCUBOX HD 

Urządzenie do sprawdzania autentyczności – Projectina INSPEC-6

Urządzenie do sprawdzania autentyczności – Projectina INSPEC-8s

Urządzenia serii UWD-PW3

Lupa Doculus Lumus

Urządzenia serii M2xx

Urządzenia serii ML2xx (Lite)

Urządzenia serii HS1xx

Urządzenia serii UWD-CD2Z

Urządzenia serii UWD-C2xx

Urządzenie do sprawdzania autentyczności typu UWD-12AC

Urządzenie do sprawdzania autentyczności typu UWD-8AC