Komora do suszenia materiałów dowodowych Safekeeper®

Komora do suszenia materiałów dowodowych Safekeeper® – przeznaczone do przechowywania, suszenia lub innego przetwarzania dowodów kryminalistycznych w kontrolowanym środowisku komory. Technologia bezkanałowa Air Science® usuwa patogeny unoszące się w powietrzu, cząstki stałe, opary i emitowane zapachy.

Komory Safekeeper ogólnego przeznaczenia są dostępne w wersjach biurkowych i stojących. Wybrane modele są dostępne z dwiema, trzema lub czterema niezależnymi komorami suszącymi, każda z własnym systemem filtracji i sterowania.

Komory do suszenia o specjalnym przeznaczeniu:

  • Seria Drugkeeper jest przeznaczona do bezpiecznego przechowywania skonfiskowanych niebezpiecznych chemikaliów i nielegalnych narkotyków.
  • Komora Safeswab z poziomym przepływem powietrza jest przydatna do ochrony dowodów biologicznych zebranych na wymazówkach, przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi jak i personelem w środowisku pracy.
  • Evidence Transporter™ to komora transportowa opracowana do transportu materiałów dowodowych z miejsca zdarzenia do laboratorium.
Karta katalogowa