Komora cyjanoakrylowa automatyczna Safefume 360

Komora Safefume 360 służy do ujawniania utajonych śladów z powierzchni nieporowatych w kontrolowanym i bezpiecznym środowisku, poprzez osadzanie się oparów cyjanoakrylanu.

  • Cyjanoakrylan umieszczony jest w komorze; rozpoczęcie cyklu uruchamia zautomatyzowany system, który kontroluje płytę grzejną, wilgotność komory, zamek drzwi, wentylator cyrkulacji wewnętrznej i cykl czyszczenia.
  • Konstrukcja recyrkulacyjna nie wymaga kanałów do konfiguracji.
  • Opary cyjanoakrylanu są filtrowane przez specjalny filtr węglowy, zapewniający nie przedostawanie się do atmosfery żadnych niebezpiecznych substancji.
  • Dostępne systemy wielokomorowe.
  • Opcjonalnie – lampa UV.
  • Dowody można łatwo umieścić w komorze za pomocą regulowanych wieszaków.
Karta katalogowa