ZESTAW LINOWO-HAKOWY HL007500 SIGMA

Zestaw linowo – hakowy HL007500 SIGMA – ogólnego przeznaczenia dla zespołów minersko-pirotechnicznych, patroli rozminowania, grup EOD itp. Zapewnia efektywne działanie w przypadku działań z zakresu rozpoznania minersko-pirotechnicznego oraz neutralizacji.

Ukompletowanie