Zestaw DDK – Drug Detection Kit

Zestaw DDK – Drug Detection Kit

Produkty w zakresie wykrywania i identyfikacji narkotyków pozwalają funkcjonariuszom i śledczym na przeprowadzanie badań na miejscu zdarzenia bądź kontroli w sposób wygodny, szybki i wydajny. Wyniki otrzymywane są w przeciągu sekund i nie wymagają żadnych dodatkowych narzędzi lub wyposażenia. Przeprowadzenie badania nie wymaga żadnego specjalnego szkolenia. Aerozole są w stanie wykryć pozostałości narkotyków w ilościach rzędu mikrogramów.

 Zestaw DDK (Drug Detection Kit) wykrywa następujące narkotyki:

  • Haszysz i Marihuana
  • Kokaina, Crack, PCP
  • Heroina
  • Amfetamina
  • Metamfetamina (Ekstazy)
  • Ketamina
  • Barbituraty