DROP-EX PLUS - Testy do wykrywania materiałów wybuchowych

Zestaw Drop-Ex Plus

Technologia z kroplomierzem opracowana do wykrywania śladowych ilości substancji oraz próbek substancji wybuchowych i ich prekursorów. Zestawy DropEx Plus zawierają pełen zakres możliwości wykrywania prekursorów, służących do wytwarzania samodziałowych materiałów wybuchowych (HME).
Drop-Ex ma zastosowanie jako narzędzie analityczne do identyfikowania, wykrywania materiałów wybuchowych jak również przy prowadzeniu śledztwa powybuchowego.

Zakres detekcji zestawu:

  • Związki nitrowe – TNT, Tetryl, TNB, DNT,
    kwas pikrynowy i jego sole.
  • Estry nitrowe i nitroaminy – dynamit, nitrogliceryna, RDX, C4, PETN, Semtex H, nitroceluloza i proch bezdymny, jak również większość plastycznych materiałów wybuchowych.
  • Azotany nieorganiczne – materiały wybuchowe na bazie azotanów, np. ANFO, przemysłowych i improwizowanych ładunków z nieorganicznych
    azotanów, prochu czarnego, prochu błyskowego, prochu strzelniczego, azotanu potasu i chlorku potasu.
  • Chlorany i bromiany – materiały na bazie chloranu potasu i chloranu sodu.
  • Nadtlenki –TATP i HMTD