ExPen - odczynniki do wykrywania materiałów wybuchowych

ExPen

System odczynników służący do wykrywania materiałów wybuchowych oraz ich prekursorów. ExPen został zaprojektowany dla personelu wojskowego, EOD oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Charakteryzuje się łatwością przenoszenia, użytkowania oraz ma zastosowanie w sytuacjach w których nie jest wymagana wielokrotność testów.

Zakres detekcji:
# 1518 – Nitroaromaty
# 1528 – Nitroestry
# 1528 – Nitroaminy
# 1538 – Azotany nieorganiczne
# 1599 – Azotan mocznika
# 1559 – Azotan amonu
# 1558 – Utleniacze nieorganiczne
# 1568 – Nadtlenki
# 1548 – Nadchlorany
# 1927 – Azydek ołowiu
# 1569 – ANN
# 1964 – Mocznik
# 1935 – PO
# 1945 – CAN
# 1930 – NST
# 1940 – UN
# 81184 – Bezwodnik octowy