Oprogramowanie do odtwarzania wyglądu osób na podstawie opisu słownego – EFIT 6

OPROGRAMOWANIE DO TWORZENIA PORTRETÓW PAMIĘCIOWYCH – EFIT 6

Program służy do odtwarzania wyglądu osób na podstawie opisu słownego naocznych świadków zdarzenia.

Oprogramowanie EFIT6 podczas pracy nad wizerunkiem efektywnie dostosowuje się do wskazań świadka. Przedstawiając kolejne propozycje wyglądu, prowadzi stopniowo do jak najwierniejszego odtworzenia wyglądu twarzy.

Program jest bardzo łatwy do zrozumienia, przejrzysty i bezproblemowy w obsłudze. Pozwala zaoszczędzić czas oraz wysiłek operatorów i świadków. Podczas gdy żaden inny materiał dowodowy w postepowaniu nie jest osiągalny, system EFIT6 może dostarczyć wskazówek naprowadzających na osoby podejrzewane. Ponadto uzyskane podczas pracy z programem obrazy mogą być z łatwością wykorzystywane do wyszukiwania osób w oparciu o automatyczne systemy rozpoznawania twarzy.