OPROGRAMOWANIE SPECJALISTYCZNE

Oprogramowanie CSIpix Comparator

Oprogramowanie CSIpix Matcher

Oprogramowanie CSIpix Case AFIS

Oprogramowanie do odtwarzania wyglądu osób na podstawie opisu słownego – EFIT 6