Skip to main content

7 czerwca 2019 r. w AGH odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „100 lat kryminalistyki”. Wydarzenie organizowane było przez Akademię Górniczo-Hutniczą i i Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Celem konferencji, a zarazem tematem przewodnim, było przedstawienie procesu powstawania i rozwoju różnych dziedzin kryminalistyki na przestrzeni wieku, a także innowacyjnych rozwiązań technologicznych usprawniających pracę służb zajmujących się skutecznym zwalczaniem przestępstw. Biegli, praktycy, pracownicy naukowi oraz zaproszeni goście zapoznali się z najnowszymi osiągnięciami technik kryminalistycznych jak też wykorzystaniem sprzętu do tych badań.

Głównym sponsorem wydarzenia była firma MR Tech, która zaprezentowała oprogramowanie kryminalistyczne CSIpix.